Pierwsza Komunia Święta

Uroczysty dzień zawitał , dzień od dawna upragniony. Serca biją nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony! Bo dziś Jezus nas zaprasza , Siebie nam za pokarm daje , Boga gości dusza nasza , Niebem się na Ziemi staje. Po raz pierwszy we Mszy św. w pełni dziś uczestniczymy i z Jezusem Zmartwychwstałym jak najmocniej się łączymy. Przyrzekamy Ci o Jezu , że będziemy jak najczęściej gościć Ciebie w naszych sercach, bo Ty jesteś naszym szczęściem. Pobłogosław nas o Chryste , naszych ojców , nasze mamy. Niech dla Ciebie serca czyste , całe życie zachowamy!