Wesołego „Alleluja”

Wesołego „Alleluja” dla całej Wspólnoty Parafialnej w Orawce – życzy Ks. Proboszcz i Zespół Duszpasterski