Boże Ciało

W Boże Ciało Procesja Eucharystyczna do 4. OŁTARZY w tym roku prowadziła trasą od kościoła w kierunku Jabłonki. Ołtarze w ustalonych miejscach przygotowali mieszkańcy ROLI : I OŁTARZ – ZAWODA, II OŁTARZ- PODKOŚCIÓŁ, PÓŁCIENKÓWKA i CZYSZCZONIÓWKA, III OŁTARZ- STUDZIANKI i MARCHEWKI, IV OŁTARZ – STRAŻACY przy Remizie OSP.

Prosiliśmy pokornie , by Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie pobłogosławił nasze domy, zagrody i rodziny.