Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA PALMOWA

(05.04.2020)

 1. Przed nami Wielki Tydzień, a w nim Triduum Paschalne, które stanowi serce Roku Liturgicznego. Nikt nie ma wątpliwości, że te święta od strony zewnętrznej będą wyglądały zupełnie inaczej. Stan epidemii i ograniczenie zgromadzeń do 5 osób sprawia, że większość z nas nie będzie mogła wziąć udziału w wydarzeniach liturgicznych, które pomagały w docieraniu sercem do celebrowanych tajemnic śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tym razem ta sama tajemnica będzie celebrowana przez nas wszystkich w ogołoceniu ze znaków zewnętrznych. Będzie to jednak ta sama tajemnica!!!. Wszystkim życzę wielkiej wiary, by radość ze zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana przeżywać w swoich sercach i w gronie najbliższej rodziny

 2. W Wielkim Tygodniu Msze święte będą o g. 18.00. Mogą w nich uczestniczyć jedynie te osoby, które zamówiły intencję i to w liczbie nie przekraczającej 5 osób. Pozostałych wiernych zachęcam do modlitwy w domach, oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe lub telewizyjne.

 3. W Wielki Poniedziałek, Wtorek, i Środę będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w następujących godzinach:

 • 8.00 – 9.00

 • 10.00 – 11.00

 • 15.00 – 16.00

 • 17.00 – 18.00

       Spowiedź odbywa się w kaplicy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Do kaplicy wchodzimy przez kościół zwracając uwagę, aby w środku jednocześnie nie znajdowało się więcej niż 5 osób. Po spowiedzi wychodzimy z kaplicy bezpośrednio na zewnątrz.

 1. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 18.00. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Nie ma wieczornej Adoracji w Ciemnicy.

 2. W Wielki Piątek obowiązuje post ilościowy oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Od g. 6.00 możliwość Adoracji w Ciemnicy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych (maksymalnie 5 osób jednocześnie). Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o 18.00 (bez udziału wiernych). Po Liturgii Wielkiego Piątku do g. 23.00 oraz w sobotę od g. 6.00, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim (maksymalnie 5 osób jednocześnie).

 3. W Wielką Sobotę ze względów sanitarnych nie ma poświęcenia pokarmów. Zachęcam do błogosławieństwa posiłku w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed śniadaniem. Tekst błogosławieństwa znajduje się na końcu ogłoszeń, oraz w gablocie przy wejściu do kościoła.

 4. Liturgia Wigilii Paschalnej będzie odprawiona w sobotę o g. 18.00.

 5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed Mszą świętą o g. 6.00 nie będzie procesji rezurekcyjnej na zewnątrz kościoła. Jeśli nie pojawią się zmiany w przepisach państwowych dotyczących zgromadzeń religijnych, będzie możliwość przyjęcia Komunii świętej poza Mszą świętą. Dlatego proszę wszystkich parafian będących w stanie łaski uświęcającej a chcących przystąpić w tym dniu do Komunii świętej o przyjście do kościoła w wyznaczonym czasie:

CZAS KOMUNII

ROLA

7.30 – 7.50

Półcienkówka, Czyszczoniówka

8.00 – 8.20

Marchewki

8.30 – 8.50

Podkościół

9.00 – 9.20

Studzianki

9.30 – 9.50

Pod Grapą

11.30 – 11.50

Góra

12.00 – 12.20

Zawoda

12.30 – 12.50

Kuligówka

13.00 – 13.20

Sołtystwo

Aby uniknąć zgromadzenia, Do kościoła wchodzimy głównym wejściem po 5 osób (pozostali czekają na zewnątrz zachowując miedzy sobą odległość 2 metrów). Po przyjęciu Komunii świętej wychodzimy na zewnątrz bezpośrednio z kaplicy.

 1. W związku z trwającą epidemią intencje Mszy świętych zarezerwowanych na najbliższe tygodnie można podawać telefonicznie. Przyjmowanie rezerwacji Mszy świętych na drugą połowę roku zostaje przesunięte na późniejszy termin.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.