Młodzież w Parafii

Ministranci

Ministranci i lektorzy w Parafii Orawka są bardzo zdyscyplinowaną i zaangażowana w liturgię grupą i często oprócz niedzieli w tygodniu przychodzą do kościoła, by służyć do Mszy św. Obecnie jest ich 30, w tym 10 lektorów. Oprócz zbiórek i spotkań formacyjno –organizatorskich co 2 tygodnie, budują wspólnotę przez spotkania i rozgrywki m.in. w piłkę nożną , ognisko w porze letniej , tenis stołowy w salce, czy wspólny wyjazd połączony z programem religijnym.

Grupa apostolska

Od drugiego półrocza szkolnego 2013 r.zostały wznowione spotkania GRUPY APOSTOLSKIEJ z nowymi animatorkami ; zachęcam uczniów klasy V , VI i młodzież z gimnazjum do uczestniczenia w tych spotkaniach.