Zespół charytatywny

Zespół Charytatywny w Parafii ORAWKA został założony przez nowego Proboszcza Ks. Tadeusza Dąbrowskiego w grudniu  2010 roku . Zespół Charytatywny ściśle współpracuje z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej. Między innymi  co kwartał  pomoc żywnościowa zostaje  udzielona  46 rodzinom potrzebującym wsparcia  i rodzinom wielodzietnym . Nowa współpraca z CARITAS KRAKOWSKA zostanie podpisana od 2017 roku. Oprócz tego Siostry Serafitki , które mają Dom Zakonny w Parafii  Orawka , na bieżąco odwiedzają  osoby chore i samotne.