Proboszczowie

1. Ks.Jan Szczechowicz (1651 – 1659)
2. Ks. Wojciech Zagórski (1659 – 1670)
3. Ks.Wojciech Bińkowicz (1672 – 1693)
4. Ks. Gabriel Barna (1693 – 1705)
5. Ks. Wojciech Jurczak (1705)
6. Ks. Józef Kwiatkowski (1705 – 1714)
7. Ks. Jan Gawenda (1715 – 1723)
8. Ks. Stanisław Wilczek (1723 – 1737)
9. Ks. Jan Grotowski (1737 – 1754)
10. Ks. Adam Wilczek (1755 – 1776)
11. Ks.Andrzej Petrowicz (1775 – 1802)
12. Ks. Marcin Rewicki (1803 – 1815)
13. Ks. Antoni Tuszyński (1816 – 1829)
14. Ks. Paweł Vitkay (1830 – 1842)
15. Jan Machay (1843 – 1856)
16. Ks. Mateusz Varzely (1856 – 1897)
17. Ks. Stefan Haluszka (1897 – 1915)
18. Ks. Ignacy Paniak (1915 – 1916)
19. Ks. Jan Keczera (1916 – 1927)
20. Ks. Władysław Kaczmarczyk, Ks. Julian Łysek (1927 – 1928)
21. Ks. Marcin Jabłoński (1928 – 1948)
22. Ks. Józef Kocańda (1948 – 1963)
23. Ks. Henryk Staudt (1963 – 1975)
24. Ks. Stanisław Górny (1975 – 1977)
25. Ks. Augustyn Dewera (1977 – 1986)
26. Ks. Edward Kwarciak (1986 – 1998)
27. Ks. Marek Młynarczyk (1998 – 2005)
28. Ks. Jan Kotlarski (2005 – 2010)
29. Ks. Tadeusz Dąbrowski (2010  – 2019)
30. Ks. Adam Gabryś (2019 – 2022)

31. Ks. Wojciech Mozdyniewicz (2022 – ?)