Komunikat do Parafian

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe w dniu 24 marca br. zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl).

Rozporządzenie obowiązuje od 25 marca do dnia 11 kwietnia, dlatego bardzo proszę, aby w liturgii Mszy świętych brały udział wyłącznie osoby zamawiające Intencję Mszy świętej ( maksymalnie 5 osób).

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich parafian do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszym kościele.

Ks. Proboszcz