Orawka- Szentendre

Od maja 2014 roku Parafia Orawka i Parafia węgierska Szentendre k/Budapesztu nawiązały wzajemną współpracę . Wymiernym efektem tego jest wzajemna wymiana młodzieży Gimnazjalnej z Opiekunami , a przy tej okazji wzajemne zapoznawanie się ze zwyczajami i kulturą naszych krajów oraz regionów; również należy zauważyć , że zwiększyła się liczba turystów węgierskich przyjeżdżających i zwiedzających zabytkowy kościół w Orawce.