Pomnik historii

Z wielką radością informuję, że nasz kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce  Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 719) uznano za pomnik historii.
 

W ten sposób wyróżniono kościół o wyjątkowym znaczeniu , który przez wieki do czasu przyłączenia tego skrawka Orawy do niepodległej Polski w 1920 roku, pomagał tutejszym mieszkańcom zachować katolicką wiarę oraz polską tożsamość narodową w granicach Królestwa Węgierskiego.
Ten status wcześniej nadano zaledwie 109 miejscom w Polsce.
Przyznanie tytułu Pomnika Historii jest niewątpliwie okazją do składania Bogu dziękczynienia za tę świątynię i za głęboką wiarę  mieszkańców Orawy, którzy nadal pozostają wierni Bogu gromadząc się na modlitwie w naszej parafialnej świątyni.
ks. Adam Gabryś – proboszcz”
 
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ