Pomnik Lotników

Poświęcenie odnowionego POMNIKA LOTNIKÓW przy kościele w Orawce, odbyło się 3 września 2014 roku . Uroczystość rozpoczęła podniosła  Msza św. sprawowana  w 75 rocz. zestrzelenia Polskich Lotników nad Orawką we wrześniu  1939 roku,  z udziałem mieszkańców Orawy , Władz Gminy i także Delegacji Polskich Lotników z Krakowa; 

        W czasie tej Uroczystości również miało miejsce złożenie URNY z ziemią z grobu Aleksandra Rudkowskiego /3 lotnika , który ocalał i zm. kilkanaście lat temu/; po Uroczystościach w kościele i przy Pomniku Lotników , odbyła się część 3. w Szkole w Orawce tj. okolicznościowa Akademia i poczęstunek dla zaproszonych Gości; 

        Nowy piękny Pomnik LOTNIKOM z nową biało–czerwoną szachownicą lotniczą , ufundował Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, któremu bardzo dziękujemy w imieniu Rodzin Lotników, Ks. Proboszcza i Społeczności Orawki.