Poświęcenie książeczek dzieciom do 1.Komunii św.

Książeczka do modlitwy tradycyjna , zawsze się przydaje mimo ,że z naszych kieszeni i teczuszek wystają tablety i smartfony . Dzieci na razie z ciekawością otwierają książeczki szukając wyznaczonej modlitwy.