Poświęcenie samochodów i modlitwa za kierowców

Św. Krzysztof już na dobre wszedł do obrzędów jako skuteczny patron kierowców i podróżujących. 25 lipca lub w jego okolicy w parafiach modlimy się o bezpieczną jazdę, rozsądek i szczęśliwe dotarcie do celu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Także u nas w Orawce po Mszy św. poświęcone zostały samochody na parkingach wokół kościoła.