Procesja Różańcowa do 5 Ołtarzy

W pierwszą niedzielę 2 października odbyła się Procesja Różańcowa do 5 Ołtarzy wokół naszego kościoła; Za przygotowanie OŁTARZY i prowadzone modlitwy co roku chętnie włączają się :
I OŁTARZ – Róża i mieszkańcy Zawody
II OŁTARZ- Róża i mieszkańcy Sołtystwa
III OLTARZ- Róża i mieszkańcy Marchewek i
Studzianek
IV OŁTARZ – Róża i mieszkańcy Góry i
Kuligówki
V OŁTARZ- Róża i mieszkańcy Podkościół,
Płócieńkówki i Czyszczoniówki .