Procesja w Uroczystość Bożego Ciała

 Wszystkim parafianom i gościom dziękuję za tak liczny udział w Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji i przeżycia Procesji Eucharystycznej:

przygotowującym ołtarze mieszkańcom: Góry, Kuligówki, Sołtystwa oraz Strażakom. Dziękuję  Siostrom Serafitkom, pani Organistce, Zespołowi „Koliba”, Służbie Liturgicznej, niosącym baldachim, feretrony, figury, symbole religijne, Pocztowi Sztandarowemu OSP w Orawce, dzieciom w strojach komunijnych, oraz dzwoniącym i sypiącym kwiaty, Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie w pięknych strojach regionalnych. Dziękuję Policji i Strażakom za zadbanie o bezpieczeństwo na trasie procesji.