Prymicje w Parafii Orawka

Ks. Marek KULMAN 26 maja 2019 odprawił Msze św. Prymicyjną w swojej rodzinnej Parafii w Orawce, tak jak 14 Księży, jego kolegów rocznikowych , po ukończenia 6 letniej formacji i studiów w Krakowskim Seminarium Duchownym oraz UPJPII.

Nowo wyświęceni kapłani w swoich rodzinnych parafiach przeżywają szczególnie doniosłą, uroczystą i wyniosłą chwilę – swoje prymicje. Tego dnia po raz pierwszy w obecności rodziców, rodzeństwa, rodziny, przyjaciół, znajomych i miejscowych parafian odprawią samodzielnie Eucharystię – Mszę św. prymicyjną. Liturgia ta jest równie ważna zarówno dla takiego młodego księdza, jak i całej wspólnoty parafialnej, zapisująca się już na zawsze w pamięci.

Prymicje to zazwyczaj moment kulminacyjny wielomiesięcznych przygotowań i mobilizacji całej społeczności lokalnej, bo to również wielkie parafialne święto. Mieszkańcy specjalnymi proporczykami lub wstążkami dekorują drogę młodego księdza z domu rodzinnego do kościoła, by podkreślić doniosłość chwili i radość całej wspólnoty, sprzątają i dekorują kościół.

W wielu parafiach w domu neoprezbitera specjalnego błogosławieństwa udzielają rodzice. W drodze do świątyni prymicjantowi towarzyszy uroczysty orszak: w procesji asystują miejscowi i zaprzyjaźnieni księża, rodzina i przyjaciele, nie może zabraknąć pocztów sztandarowych miejscowych organizacji i stowarzyszeń, scholii parafialnej czy orkiestry. Sam prymicjant często otoczony jest dużym wiankiem z kwiatów, który niosą np. dziewczynki w białych, komunijnych sukienkach.
Sama Eucharystia jest wyjątkowa, z piękną, świąteczną oprawą, nie brakuje wzruszających i bardzo osobistych momentów. Prymicjant dziękuję tym, którzy pomagali mu wzrastać w drodze do kapłaństwa: rodzicom za wychowanie w wierze, rodzeństwu i przyjaciołom za świadectwo życia, księżom za przykład kapłańskiej służby i pokazanie piękna powołania. Końcowym akordem jest specjalne błogosławieństwo, którego neoprezbiter udziela zgromadzonym, zazwyczaj poprzez nałożenie na głowę rąk i wypowiedzenie specjalnej formuły.

Każdy z uczestników tej wyjątkowej Mszy św. otrzymuje również na pamiątkę obrazek prymicyjny. Na takim obrazku znajdują się: hasło szczególnie ważne dla neoprezbitera, niejako określające jego kapłaństwo (to zazwyczaj cytat zaczerpnięty z Pisma Świętego lub pism któregoś ze świętych), imię i nazwisko księdza, data i miejsce święceń, data Mszy św. prymicyjnej.

Ks. Marek Kulman obrał sobie cytat: ”Bóg mój , stał się moją siłą” /Iz 49,5/.