Sakrament chrztu św.

Poprzez chrzest św. rodzice składają swoje dziecko jakby w dłonie samego Boga . Te dłonie są bezpieczne. Dają to co najlepsze. Chrzest św. to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje życie Boże i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.