Słowo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przed sakrą biskupią ks. Roberta Chrząszcza