Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Dziękuję za tak liczny udział w Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia Procesji Eucharystycznej: przygotowującym ołtarze, Siostrom Serafitkom, panu Organiście, Służbie Liturgicznej, niosącym baldachim, feretrony, figury, symbole religijne, Pocztowi Sztandarowemu OSP w Orawce, dzieciom w strojach komunijnych, dziewczynkom sypiącym kwiaty, chłopcom dzwoniącym dzwonkami oraz wszystkim parafianom za udział w tradycyjnych strojach regionalnych. ks. Proboszcz