Uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic gospodarzom obiektów wpisanych na listę Pomników Historii.

21 października 2021 roku w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP i Pierwszej Damy odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic gospodarzom obiektów wpisanych na listę Pomników Historii.

Nasz kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela  – Dokument kultury polskiej części Górnej Orawy, jedyny zachowany w tym regionie drewniany kościół ilustrujący przenikanie się wpływów polsko-węgierskich  i tradycji na ziemiach pogranicza, reprezentowała czteroosobowa delegacja:

  • Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce – ks. Adam Gabryś
  • Prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy- pan Józef Szperlak                  
  • Sołtys wsi Orawka –  pan Józef Spytkowski                                                     
  • Przewodnik – pani Lucyna Borczuch

W swoim wystąpieniu Pan Prezydent powiedział między innymi

– Dzisiejsza uroczystość dopełnia pięknego dzieła. Dziękuję Państwu za to, że dbacie o niezwykłe świadectwa naszej historii i tradycji. Dzięki Waszej pieczy nad tymi obiektami, one są dzisiaj wspaniałym źródłem wiedzy – podkreślił Andrzej Duda, wręczając okolicznościowe tablice zarządcom i opiekunom obiektów. – Lista Pomników Historii to wyjątkowy status, który podnosi zabytki na piedestał i zapewnia im szczególną ochronę – dodawał.

Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Dotychczas Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł Pomników Historii 54 obiektom zabytkowym..