UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

Dziękuję za liczny udział 24 czerwca w Uroczystości Odpustowej ku czci głównego patrona naszej parafii – św. Jana Chrzciciela. Tegoroczny odpust z Woli Boga przyszło nam przeżywać w dniu pogrzebu ks. Kanonika Józefa Obyrtacza, który miał wraz z ks. Kanonikiem Stanisławem Kozianą sprawować Sumę odpustową z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. Ks. Kanonikowi Stanisławowi Kozianie dziękuję za wygłoszone kazanie pogrzebowe i przewodniczenie Sumie odpustowej, a ks. Krzysztofowi Moskalowi – proboszczowi z Rzyk za głoszenie odpustowych kazań.

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział 15 września we Mszach świętych i procesji w Uroczystość Odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej. Dziękuję za piękną oprawę liturgiczną Sumy Odpustowej, którą mogłem sprawować obchodząc w tym roku jubileusz 25 –lecia kapłaństwa i za złożone mi życzenia. Dziękuję ks. dr. Zbigniewowi Bielasowi – Kustoszowi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie za wygłoszone w tym dniu kazania.

Bóg Zapłać za pomoc w godnym przeżyciu świątecznej liturgii: zaproszonym Księżom, Siostrom Zakonnym, Pani Organistce, Katechetom, Służbie Liturgicznej, Zespołowi „Koliba”, Pocztom sztandarowym ze Szkoły Podstawowej i OSP w Orawce, niosącym Baldachim, feretrony, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym dzwonkami. Wszystkim dziękuję za tak liczną obecność, szczególnie tym, którzy uczestniczyli w Odpustach w pięknych orawskich strojach regionalnych.

ks. Proboszcz