WIELKANOC 2019

Słowo Boże z dzisiejszej Niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa, najradośniejszej i największej Uroczystości w kalendarzu liturgicznym Kościoła powszechnego dodaje nam otuchy i radości życia, gdy słuchamy relacji naocznych świadków pustego grobu. Ich wiarygodne świadectwo, poświadczone śmiercią męczeńską, stanowi fundament wyznania wiary Kościoła pierwotnego i powszechnego. Cała ludzkość, z całą swoją historią – ci wszyscy, którzy żyli przed nami, i ci, którzy przyjdą po nas – zatrzymali się w tych dniach i stanęli tak jak my, najpierw u stóp samotnego wzgórza Golgoty w oczekiwaniu momentu, który miał stać się przełomem czasów, zwrotem dziejów, początkiem nowego. Życzę zdrowych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich Parafian. Ks. Proboszcz