Procesja w Uroczystość Bożego Ciała
 Wszystkim parafianom i gościom dziękuję za tak liczny udział w Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji i przeżycia Procesji Eucharystycznej:

(więcej…)

Pomnik historii
Z wielką radością informuję, że nasz kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce  Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 719) uznano za pomnik historii.
 

(więcej…)

Wielkanoc

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy przynosi trwały pokój naszych domach, niech umacnia nadzieję, wyprasza łaskę zdrowia i rozpala miłość. Zmartwychwstały Chrystus niech nam wszystkim błogosławi! (więcej…)

Słowo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przed sakrą biskupią ks. Roberta Chrząszcza

(więcej…)

Uroczystość Odpustowa

Składam serdeczne Bóg zapłać za tak liczny udział w Uroczystości Odpustowej ku czci patrona naszej parafii – św. Jana Chrzciciela. Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Koziana za przewodniczenie uroczystej Sumie odpustowej i wygłoszoną homilię. (więcej…)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Dziękuję za tak liczny udział w Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia Procesji Eucharystycznej: przygotowującym ołtarze, Siostrom Serafitkom, panu Organiście, (więcej…)

LIST ZE WSKAZANIAMI DUSZPASTERSKIMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO NA OSTATNI ETAP WIELKIEGO POSTU

(więcej…)

Komunikat do Parafian

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe w dniu 24 marca br. zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). (więcej…)